Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Kiên Lao

Kiên Lao Lục Ngạn Bắc Giang
c2kienlaolng.bacgiang@moet.edu.vn